Strona Główna / Audyt bezpieczeństwa

Identyfikacja ryzyka i zagrożeń

Audyt bezpieczeństwa pozwala precyzyjnie określić zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne ryzyka oraz zagrożenia w systemie bezpieczeństwa firmy, co umożliwia skoncentrowanie się na kluczowych obszarach do poprawy.

Optymalizacja zabezpieczeń

Poprzez dokładną analizę systemu ochrony fizycznej, zabezpieczeń elektronicznych i technicznych, audyt pozwala na wskazanie zarówno dobrze funkcjonujących zabezpieczeń, jak i tych, które wymagają poprawy, co prowadzi do efektywniejszej ochrony obiektu.

Ocena ryzyka działalności

Audyt bezpieczeństwa umożliwia prawidłową ocenę ryzyka związanego z działalnością obiektu, co pozwala na odpowiednie dostosowanie strategii bezpieczeństwa i podejmowanie właściwych działań mających na celu zminimalizowanie ryzyka.

Zwiększenie bezpieczeństwa

Na podstawie wyników audytu można podjąć konkretnie zdefiniowane kroki w celu zwiększenia bezpieczeństwa, dzięki czemu firma może skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia i poprawiać swoje procedury bezpieczeństwa.

Baner

Jak przeprowadza się audyt bezpieczeństwa

Każdy audyt przeprowadzany jest przez wykwalifikowanych pracowników, którzy na podstawie wcześniej przygotowanego planu, sprawdzają przyjęty system bezpieczeństwa, jaki został wdrożony w danym obiekcie. Sprawdzane są m.in. systemy ochrony fizycznej, zabezpieczenia elektroniczne oraz mechaniczne i techniczne, w tym przeciwpożarowe i inne. Audytorzy analizują także inne obszary, które wymagają weryfikacji.

Zalety audytu bezpieczeństwa

Audyt bezpieczeństwa pozwala wykazać zewnętrzne i wewnętrzne ryzyka i zagrożenia w przyjętym systemie bezpieczeństwa firmy. Sprawdzane są m.in. systemy ochrony fizycznej, zabezpieczenia elektroniczne oraz mechaniczne i techniczne, w tym przeciwpożarowe i inne. Dzięki audytowi możliwe jest: wskazanie dobrze działających zabezpieczeń, wskazanie zabezpieczeń wymagających poprawy, prawidłowa ocena ryzyka działalności obiektu, podjęcie właściwych działań dla zwiększenia bezpieczeństwa.

Umiejętności i kompetencje

W Solid Security powołaliśmy dedykowaną jednostkę w strukturze firmy, której nadrzędnym celem jest realizacja profesjonalnych audytów bezpieczeństwa. Należą do niej wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy są fachowcami w swojej dziedzinie. Posiadają oni bogate doświadczenie i wiedzę branżową, dzięki której mogą realizować audyty wysokiej jakości, precyzyjnie wskazujące wszystkie newralgiczne miejsca i punkty, wymagające poprawy. Co więcej, każdy z naszych pracowników Działu Audytu i Bezpieczeństwa legitymuje się Certyfikatem Audytora Bezpieczeństwa Fizycznego Obiektów oraz innymi dokumentami, potwierdzającymi ich kompetencje i umiejętności.

Realizacja audytów

Dział Audytu i Bezpieczeństwa realizuje audyty obiektów, pozostających pod ochroną firmy Solid Security, jak i obiektów zewnętrznych, na zlecenie klienta. Dzięki niemu możliwa jest dokładna analiza wszystkich zagrożeń dla firmy w danym obiekcie. Ponadto, Dział Audytu i Bezpieczeństwa realizuje odpłatnie usługę sporządzania Załącznika Antyterrorystycznego oraz Planów Ochrony zgodnie z Metodyką wydaną przez Komendę Główną Policji.

Przygotowywanie strategii

Przygotowujemy strategię organizacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, jak również prowadzimy szkolenia z metod jej realizacji. Przygotowujemy w ten sposób wszystkie osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo do prawidłowej realizacji wszystkich zadań.

Prowadzimy wywiad gospodarczy

Oferujemy także przeprowadzenie wywiadu gospodarczego na zlecenie klienta, w tym badania wiarygodności finansowej kontrahentów i badania działań konkurencji. Dzięki temu możesz poddać właściwej ocenie analizę swojej działalności i pokierować działania na odpowiedni tor.

Jak przebiega audyt?

Każdy audyt przeprowadzany jest na podstawie dedykowanego planu, który przygotowują nasi wykwalifikowani pracownicy. Na jego podstawie, prowadzą oni działania sprawdzające w konkretnych obszarach: sprawdzają działanie systemu ochrony fizycznej obiektu, sprawdzają wewnętrzne procesy i procedury bezpieczeństwa obiektu, sprawdzają system zabezpieczeń elektronicznych oraz technicznych obiektu, sprawdzają inne obszary w zakresie bezpieczeństwa biznesowego, sprawdzają sposób pełnienia nadzoru nad zabezpieczeniami, weryfikują bezpieczeństwo fizyczne sieci teleinformatycznych, kontrolują realizację regulaminów BHP.

Baner
Jakie audyty są przeprowadzane

Dział Audytu i Bezpieczeństwa (DAiB) realizuje audyty oraz prowadzi konsultacje w następujących obszarach:

  • audyty wewnętrzne obiektów, gdzie Solid Security realizuje usługę ochrony,
  • audyty komercyjne zlecone przez podmioty zewnętrzne,
  • audyty w zakresie uzyskania certyfikatu BREEAM,
  • audyty służby ochrony w obszarze certyfikatu AEO,
  • audyty w obszarze certyfikatu TAPA FSR 2020,
  • audyty w obszarze PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard),
  • audyty obiektów podlegających obowiązkowej ochronie.