Strona Główna / EcoVadis

CZYM JEST ECOVADIS?

EcoVadis to międzynarodowa firma ratingowa, która specjalizuje się w ocenie i benchmarkingu praktyk zrównoważonego rozwoju firm na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i wiedzy eksperckiej EcoVadis analizuje działalność firm w kontekście środowiskowym, społecznym i etycznym, dostarczając wiarygodnych i obiektywnych ocen CSR.

JAK PRZYZNAWANE SĄ MEDALE?

Medale EcoVadis przyznawane są w czterech poziomach: brązowym, srebrnym, złotym i platynowym. Stopień wyróżnienia zależy od procentowego umiejscowienia firmy wśród wszystkich ocenianych podmiotów, według skali EcoVadis:

Medal brązowy

dla firm, które plasują się w górnych 50% rankingu.

Medal srebrny

przyznawany tym, które znalazły się w górnych 30%.

Medal złoty

dla przedsiębiorstw wyróżniających się miejscem w najlepszych 5%.

Medal Platynowy

najwyższe wyróżnienie, dla firm umieszczonych w PRESTIŻOWYM 1% NA SZCZYCIE LISTY

Zdjęcie sekcji pomoc

PLATYNOWY MEDAL ECOVADIS 2024 DLA SOLID SECURITY

Jesteśmy dumni z osiągnięcia najwyższego wyróżnienia za nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną.

Platynowy Medal EcoVadis dla Solid Security jest symbolem naszego nieustannego dążenia do doskonałości nie tylko w sferze usług bezpieczeństwa, ale również w działaniach na rzecz środowiska, naszych pracowników i całego społeczeństwa.

CO OZNACZA DLA NAS TEN MEDAL?

Nagroda ta jest dowodem na to, że nasze praktyki biznesowe są zgodne z najwyższymi światowymi standardami etyki, odpowiedzialności za środowisko, równości i uczciwości. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom, które wykazują się wyjątkowym zaangażowaniem w następujących obszarach:

 • środowisko — działania na rzecz ochrony środowiska i ograniczenia wpływu naszej działalności na planetę.
 • praca i prawa człowieka — zapewnienie godnych i bezpiecznych warunków pracy, promowanie różnorodności i szacunku.
 • etyka biznesowa — transparentność działania i zero tolerancji dla korupcji.
 • zrównoważone zakupy — odpowiedzialne podejście do łańcucha dostaw i współpracy z partnerami.
Baner systemy alarmowe

NASZE DZIAŁANIA W KIERUNKU CSR

Przyznany nam Medal jest wynikiem szeregu inicjatyw, które realizujemy od lat w kierunku zapewnienia społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wdrażanie i ciągłe doskonalenie systemów zarządzania wg standardów ISO

Systemy zarządzania wg ISO to międzynarodowe standardy, które określają najlepsze praktyki w różnych dziedzinach, zapewniając wysoką jakość, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

W Solid Security dbamy o implementację i ciągłe doskonalenie systemów wg standardów ISO, w tym:

 • ISO 14001:2015 — system zarządzania środowiskowego, który koncentruje się na zminimalizowaniu wpływu działalności firmy na środowisko poprzez zrównoważone praktyki i odpowiedzialne zarządzanie zasobami.
 • ISO 45001:2018 — system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, który zapewnia bezpieczeństwo i dobre warunki pracy dla pracowników, redukując ryzyko wypadków i incydentów.
 • ISO/IEC 27001:2022 — standard dotyczący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który zapewnia ochronę danych oraz gwarantuje, że używane systemy informacyjne są odpowiednio zabezpieczone przed zagrożeniami.
 • ISO 9001:2015 — standard zarządzania jakością, który skupia się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów i usług, poprzez ciągłe doskonalenie procesów oraz dostosowanie oferty do oczekiwań klientów.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA

Nasze działania obejmują także dodatkowe aktywności na rzecz zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa. W Solid Security prowadzimy:

 • przejrzystą politykę antykorupcyjną oraz zaawansowane procedury ochrony danych i prywatności
 • starannie przemyślane i etyczne podejście do procesu zakupów i selekcji dostawców, mające na celu minimalizację negatywnego wpływu na środowisko, czego dowodem jest Zielony Certyfikat, potwierdzający aktywną redukcję śladu węglowego.
 • działania utrzymujące standard jakości AQAP 2110:2016, który potwierdza, że nasza organizacja spełnia wymagania jakościowe i procedury uznawane przez NATO.

NASZE ZOBOWIĄZANIA NA PRZYSZŁOŚĆ

Nie spoczniemy na laurach. W Solid Security jesteśmy zobowiązani do ciągłego rozwoju i ulepszania naszych działań. Zobowiązujemy się do dalszego poszerzania naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju i jeszcze większej transparentności w naszej działalności.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zobowiązaniami i osiągnięciami w pełnym raporcie dostępnym poniżej.

DOŁĄCZ DO NASZEJ MISJI

W Solid Security wierzymy, że bezpieczeństwo to nie tylko ochrona, ale również budowanie lepszego świata dla przyszłych pokoleń. Zapraszamy naszych klientów i partnerów do współtworzenia tego świata — razem, poprzez zrównoważone działania, możemy osiągnąć więcej.

Baner systemy alarmowe