Strona Główna / Ochrona fizyczna osób i mienia

Skuteczna ochrona mienia

Poprzez stałą obecność pracownika ochrony w biurze możemy zminimalizować ryzyko napadów, kradzieży i dewastacji mienia, w tym sprzętu i wartościowych dokumentów.

Indywidualne podejście

Dostosowujemy ilość pracowników i godziny ich stacjonowania do specyficznych potrzeb biura, wzmacniając efektywność systemów alarmowych i kontroli dostępu.

Efektywna ochrona osób

Zwiększamy bezpieczeństwo zarządu, pracowników i mienia, poprzez kontrolę osób wchodzących do budynku oraz możliwość szybkiej reakcji na zagrożenia.

Kompleksowe rozwiązania

Oferujemy dodatkowo kompleksowe rozwiązania wspierające ochronę osób i mienia, w tym monitoring wizyjny, systemy alarmowe, systemy kontroli dostępu i monitoring pożarowy.

Zdjęcie baneru hero

Skuteczna ochrona osób i mienia

Biura, gdzie zwykle stacjonuje zarząd przedsiębiorstwa i gdzie gromadzi się cenne dokumenty, są często narażone na niebezpieczeństwa płynące z zewnątrz. Jeśli w obiekcie nie ma wystarczających zabezpieczeń, ryzyko włamania, napaści i kradzieży jest bardzo duże. Dlatego proponujemy Państwu ochronę fizyczną osób i mienia. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz bezpieczeństwa, mamy duże kompetencje do zabezpieczania Twojego biznesu, a nasi przeszkoleni pracownicy efektywnie realizują swoje zadania, celem zabezpieczenia codziennego funkcjonowania biura.

Wysoki poziom ochrony

Ochrona fizyczna, realizowana przez naszych pracowników w biurach to stała obecność pracownika na stanowisku recepcji lub obchody prowadzonego na jego terenie. Dobrze jest jednak połączyć jedne i drugie zadania, maksymalizując poziom bezpieczeństwa. Dzięki temu możesz uniknąć napadów, kradzieży, czy prób dewastacji i chronić zdrowie, życie i nietykalność swoich współpracowników i pracowników oraz zabezpieczać mienie na terenie biura.

W jaki sposób realizowana jest ochrona biura

Zapewniamy ochronę we Ochrona fizyczna w biurze prowadzona jest tak, jak tego potrzebujesz. Nasi pracownicy mogą być obecni przed wejściem do budynku, na stanowisku recepcyjnym i na każdym piętrze budynku. Nawet jeśli Twoja firma została wyposażona w systemy alarmowe, czy systemy kontroli dostępu, decydując się na ochronę fizyczną, podniesiesz efektywność ich działania i zwiększasz bezpieczeństwo.

Indywidualne podejście

W Solid Security od przeszło 30 lat chronimy biura i siedziby firm naszych klientów. Robimy to poprzez instalację i nadzór nad systemami alarmowymi, systemy kontroli dostępu czy monitoring wizyjny, ale także poprzez fizyczną obecność naszych pracowników i wsparcie patroli interwencyjnych. Wiemy, jak robić to efektywnie. Zapewniamy indywidualne podejście. Dostosowujemy ilość pracowników i godziny stacjonowania do potrzeb obiektu. W oparciu o Wasz system pracy i stosowane dotychczas zabezpieczenia dopasowujemy nasze działania.

Korzyści z ochrony fizycznej biura

Dzięki stałej obecności pracownika ochrony w biurze, czy to na stanowisku recepcyjnym, czy prowadzącego obchody, możesz uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji. Już sama kontrola osób wchodzących do budynku w dużym stopniu minimalizuje ryzyko wystąpienia napadu, kradzieży czy dewastacji mienia, a gdy dodamy do tego obchody prowadzone przez pracownika firmy, ryzyko zmniejsza się jeszcze bardziej. Dlatego ochrona fizyczna biura to: większe bezpieczeństwo zarządu i pracowników, ochrona mienia, minimalizowanie ryzyka napadu i kradzieży, natychmiastowa reakcja w sytuacjach zagrożenia.

Jak wygląda ochrona fizyczna biur

W Solid Security dopasowujemy środki ochrony fizycznej osób i mienia do potrzeb Twojego biznesu. Jeśli chcesz, możesz skorzystać ze stałej obecności naszego pracownika, który może kontrolować osoby wchodzące i wychodzące z budynku, drugiego pracownika, który będzie obserwować ruch w pomieszczeniach wewnętrznych, albo pracownika recepcji. Jeśli nie potrzebujesz stałej ochrony, proponujemy Ci skorzystanie z usługi doraźnej pomocy, realizowanej przez nasze patrole interwencyjne. Zjawimy się nawet po kilku minutach od otrzymania sygnału alarmowego.

Zdjęcie inne usługi
Bezpieczeństwo osób i mienia w biurach i siedzibach firm

Zadbaj kompleksowo o bezpieczeństwo w budynku. Nasi pracownicy ochrony fizycznej zadbają o bezpośrednie powstrzymanie niepowołanych osób, próbujących dostać się do budynku i dokonać napaści. Zagrożenia płyną także z wewnątrz, dlatego proponujemy Ci również:

  • monitoring wizyjny;
  • systemy alarmowe;
  • system kontroli dostępu;
  • monitoring pożarowy.