Strona Główna / Monitoring Wizyjny / Weryfikacja alarmów

Natychmiastowa reakcja na zagrożenie

Dzięki wideo weryfikacji alarmów, pracownicy Stacji Monitorowania Alarmów Solid Security mogą zdalnie zweryfikować źródło sygnału alarmowego z zainstalowanego w domu systemu zabezpieczeń i podjąć odpowiednią reakcję na wykryte zagrożenia.

Ograniczenie fałszywych alarmów

System zdalnej weryfikacji pozwala na dokładne sprawdzenie przyczyny alarmu, co pomaga w eliminacji fałszywych alarmów, które często spowodowane są przez zwierzęta, wiatr lub inne czynniki zewnętrzne.

Precyzyjna lokalizacja zagrożeń

Weryfikacja alarmów umożliwia pracownikom monitorowania dokładną lokalizację zagrożenia. Otrzymują oni podgląd z kamery zainstalowanej w okolicy aktywowanego czujnika, co pozwala na szybkie skierowanie odpowiedniej pomocy na miejsce zdarzenia.

Zwiększenie skuteczności interwencji

Dzięki wideo weryfikacji sygnałów alarmowych pracownicy mogą podejmować bardziej precyzyjne i skuteczne działania interwencyjne, ograniczając straty i szkody wynikające z różnych incydentów, zagrażających domownikom i mieniu.

Zdjęcie baneru

Weryfikacja alarmów

Monitoring wizyjny domu umożliwia Ci jego obserwację, ale to tylko jeden z elementów skutecznej ochrony. Wyposaż swój dom w systemy alarmowe i szereg różnych czujników i zamów usługę weryfikacji alarmów. Dzięki temu, gdy tylko któryś z czujników wykryje zagrożenie, wywoła obraz z najbliższej kamery w naszej Stacji Monitorowania Alarmów, a jej pracownik będzie miał bieżący podgląd zdarzeń.

Czym jest weryfikacja alarmów

Weryfikacja alarmów polega na wideo weryfikacji sygnałów alarmowych przez systemy alarmowe zainstalowane w domach naszych klientów do całodobowej Stacji Monitorowania Alarmów Solid Security. W chwili otrzymania sygnału alarmowego, pracownik naszej stacji otrzymuje podgląd z kamery zlokalizowanej najbliżej czujnika, który wykrył zagrożenie i sprawdza przyczynę uruchomienia się alarmu.

Jak działa weryfikacja alarmów

Gdy pracownik naszej Stacji Monitorowania zweryfikuje obraz z kamer monitoringu, zainstalowanego w Twoim domu, podejmie on decyzję o dalszym działaniu. Jeśli sygnał zostanie zweryfikowany jako zasadny, pracownik poinformuje Cię o zdarzeniu, wyśle na miejsce patrol interwencyjny, a jeśli trzeba, także odpowiednie służby ratunkowe.

Czego potrzebujesz do wideo weryfikacji alarmów

Wideo weryfikacja sygnałów alarmowych działa dzięki systemom alarmowym, zainstalowanym w Twoim domu, połączonym z monitoringiem wizyjnym. Systemy wraz z czujnikami, odpowiedzialne są za poprawne wykrywanie zagrożeń i powiadamianie o nich. Monitoring z kolei umożliwia podgląd Twojego domu w czasie rzeczywistym. Tak skomponowany zestaw jest podstawą do nadzorowania wideo.

Korzyści z weryfikacji alarmów

Nasza Stacja Monitorowania Alarmów działa całą dobę, a jej pracownicy czuwają nad sygnałami alarmowymi, pochodzącymi z systemów zainstalowanych w Twoim domu przez Solid Security. Jeśli tylko któryś z elementów, odpowiedzialnych za detekcję zagrożeń, wywoła sygnał alarmowy, pracownik otrzyma obraz z kamery, zamontowanej w jego pobliżu i będzie mógł zweryfikować przyczynę alarmu. Dzięki temu szybko podejmie ustalone kroki, w celu przeciwdziałania zagrożeniu. Korzystając z weryfikacji alarmów Solid Security, możesz: bez zmartwień przebywać poza domem, gdyż czuwają nad nim nasi pracownicy; ograniczyć straty i szkody wyrządzone przez intruzów i zdarzenia losowe; chronić swoje mienie i bliskich.

Co jeszcze zyskujesz, dzięki weryfikacji alarmów w swoim domu?

Weryfikacja alarmów, pochodzących z Twojego domu pozwala ograniczyć czas reakcji na zaistniałe zdarzenie i dopasować konkretne działania do rodzaju zagrożenia, w tym, jeśli zajdzie potrzeba, wysłać na miejsce konkretne służby. Dzięki temu możesz znacznie ograniczyć skutki zaistniałego zdarzenia, np. w sytuacji włamania z próbą kradzieży. Zastanów się tylko, jak wiele możesz zyskać, dzięki pewności, że sygnał alarmowy nie został wywołany przypadkowo, przez podmuch wiatru czy zwierzę - to najczęstsze przyczyny fałszywych alarmów, które możesz wyeliminować, dzięki wideo weryfikacji.

Precyzyjnie lokalizuj źródło zagrożenia

Monitoring wizyjny podłączony do systemów alarmowych ze zdalną weryfikacją alarmów umożliwia dokładną lokalizację zagrożeń. Gdy tylko, któryś z czujników, będących elementem systemu alarmowego wykryje niebezpieczeństwo, pracownik Stacji Monitorowania Solid Security otrzyma o nim informację i obraz z kamery, umieszczonej w okolicy czujnika. Dzięki temu szybko zlokalizuje przyczynę alarmu.

Ogranicz fałszywe alarmy

Dzięki zdalnej weryfikacji alarmów możesz ograniczyć liczbę fałszywych alarmów, wywoływanych często przez zwierzęta lub gwałtowne podmuchy wiatru, silne opady deszczu, albo pracę automatycznych urządzeń wewnątrz Twojego domu, takich jak choćby roboty sprzątające. Gdy czujnik ruchu wykryje alarm, pracownik Stacji Monitorowania zweryfikuje przyczynę jego wywołania i podejmie odpowiednie kroki.

Zdjęcie baneru

Postaw na systemy alarmowe Solid Security

Zadbaj o kompleksową ochronę swojego domu. Zamów montaż alarmu i monitoringu wizyjnego i naszą usługę wideo weryfikacji. Postaw na konkretne rozwiązania, które pomogą chronić Twój dom i Twoich bliskich. Zaufaj Solid Security – firmie, która od 1991 roku chroni domy i posesję swoich klientów w całej Polsce. Dołącz do nich.

Zadbaj o odpowiednie systemy alarmowe, w tym: