Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Jak zapewnić bezpieczeństwo na najważniejszych wydarzeniach kulturalnych?

Opublikowano: wtorek, 27, wrzesień 2022 13:21
bezpieczeństwo na najważniejszych wydarzeniach kulturalnych

Jak zapewnić bezpieczeństwo na najważniejszych wydarzeniach kulturalnych?

Impreza masowa organizowana jest przede wszystkim w celach rozrywkowych. Niezależnie od tego, jakie to jest wydarzenie kulturalne, bardzo istotne jest to, aby zadbać o porządek podczas jego trwania. Zdarza się bowiem tak, że komuś niezbędne będzie zapewnienie dodatkowej ochrony, udzielenie wsparcia medycznego lub będzie trzeba zapanować nad emocjami uczestników wydarzenia. Kto wtedy musi zadbać o bezpieczeństwo i jakie spoczywają na nim obowiązki?

Czym jest impreza masowa?

W pierwszej kolejności należy zdefiniować sobie imprezę masową bo z pewnością do takich należeć mogą najważniejsze wydarzenia kulturalne. Imprezy masowe to takie, które związane są z występami artystyczno-rozrywkowymi lub imprezy sportowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do wydarzeń o charakterze masowym nie zalicza się imprez organizowanych:

 • w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, bibliotekach, domach kultury i galeriach sztuki lub w innych podobnych obiektach,
 • w szkołach i placówkach oświatowych przez zarządzających nimi,
 • w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,
 • dla sportowców niepełnosprawnych, o charakterze sportowym,
 • ogólnodostępnych i nieodpłatnych, sportu powszechnego o charakterze rekreacji ruchowej,
 • przez pracodawców dla ich pracowników, o charakterze zamkniętym.

Bezpieczeństwo podczas najważniejszych wydarzeń kulturalnych

Każde wydarzenie, które zgłoszone jest odpowiednim organom, musi posiadać stosownie przygotowany plan zabezpieczenia. Dodatkowo musi się na niej znajdować ochrona i sanitariusze. Należy również pamiętać o tym, że obowiązkiem organizatora jest zapewnienie zaplecza sanitarno-higienicznego. Osoba, która odpowiada za zorganizowanie koncertu czy występu artystycznego o charakterze publicznym powinna skontaktować się z agencją ochrony osób i mienia. Dzięki temu otrzyma wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa wydarzeniu kulturalnemu.

Warto jednak mieć na uwadze to, aby wybrać firmę ochroniarską, w której pracują osoby po odpowiednim szkoleniu i posiadające wpis do ewidencji kwalifikowanych pracowników ochrony. Ochroniarze podczas wydarzenia mają możliwość legitymowania osób biorących w nim udział. Ponadto odpowiadają oni za przeprowadzanie rewizji osobistych i kontrolę biletów. W interesie organizatora jest także wyposażenie ich w odpowiednie identyfikatory, które powinni nosić w widocznym miejscu. Zagwarantowanie bezpieczeństwa uczestnikom wydarzeń artystycznych i kulturalnych oraz sportowych to jeden z czynników wpływających na jej sukces. Mając to na uwadze, warto w szczególności zadbać o ten aspekt organizacyjny i poświęcić mu nieco więcej czasu.

Jakie zagrożenia mogą się pojawić podczas wydarzeń kulturalnych?

Celem organizacji wydarzeń jest zapewnienie dobrej zabawy ich uczestnikom. Należy jednak pamiętać o tym, że każda impreza o charakterze masowym to źródło wielu zagrożeń. Przede wszystkim dotyczą one jej uczestników, jak również osób i miejsc, które znajdują się w pobliżu. Do takowych zagrożeń zalicza się:

 • pożary spowodowane nieostrożnością uczestników,
 • awarie,
 • katastrofy,
 • działalność przestępczą przeciwko mieniu uczestników imprezy,
 • napady i włamania,
 • wszelkiego rodzaju działania terrorystyczne,
 • wszelkie przejawy niebezpiecznego i agresywnego zachowania uczestników.

Z przedstawionej listy wynika, że najwięcej zagrożeń podczas wydarzeń wynika z niewłaściwego zachowania niektórych uczestników. Wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy powinny zachowywać się w odpowiedzialny sposób, czyli niezagrażający bezpieczeństwu innych. Warto przy tym pamiętać, że podczas udziały w jakimkolwiek wydarzeniu kulturalnym istotne jest to, aby bezwzględnie stosować się do poleceń służb porządkowych. Kto nie będzie tego robił, podlega karze grzywny nie niższej niż dwa tysiące złotych.

Przeczytaj także:
Jak zabezpieczyć imprezę masową?

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.