SOLID SECURITY Sp. z o. o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą o zasięgu ogólnokrajowym, świadczącą usługi z zakresu ochrony osób i mienia. Spółka realizuje swoje usługi w oparciu o zespół wysoko kwalifikowanych pracowników, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia oraz wymagane kwalifikacje. SOLID SECURITY to doświadczenie, wiedza oraz profesjonalizm działania na rynku ochrony osób i mienia.

Nadrzędnym celem działalności SOLID SECURITY Sp. z o. o. jest:

 1. Świadczenie wysokiej jakości usług z zakresu ochrony osób i mienia, spełniających wymagania i oczekiwania naszych Klientów oraz stron zainteresowanych, stwarzając jednocześnie warunki do stałego rozwoju potencjału firmy;
 2. Wysoki profesjonalizm świadczonych usług;
 3. Reagowanie na zgłaszane uwagi oraz potrzeby naszych Klientów i stron zainteresowanych;
 4. Zapewnienie wysokiego poziomu skuteczności ochrony oraz poczucia bezpieczeństwa naszym Klientom przy jednoczesnym respektowaniu wymagań prawnych i innych nas dotyczących;
 5. Dążenie do objęcia pozycji lidera na rynku usług ochrony osób i mienia w Polsce.

Powyższe cele realizujemy poprzez:

 1. Utrzymanie i ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością, spełniającego wymagania: PN-EN ISO 9001: 2015 oraz AQAP 2110: 2016
 2. Nadzorowanie skuteczności systemu jakości poprzez stałe monitorowanie procesów, audyty wewnętrzne, przeglądy dokonywane przez Kierownictwo oraz audyty zewnętrzne
 3. Dostarczanie naszym Klientom usług i wyrobów spełniających ich wymagania i oczekiwania
 4. Ciągłe doskonalenie jakości świadczonych przez spółkę usług poprzez systematyczną współpracę z Klientem oraz dążenie do minimalizacji reklamacji oraz stałego ich monitorowania
 5. Identyfikowanie oczekiwań Klientów oraz monitorowanie poziomu ich zadowolenia
 6. Umacnianie pozycji firmy na rynku krajowym poprzez systematyczny wzrost ilości nowych, zadowolonych Klientów;
 7. Staranny dobór dostawców zapewniających wyroby i usługi odpowiedniej jakości;
 8. Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji pracowników poprzez system szkoleń;
 9. Okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki jakości i założonych celów, jak również całego systemu zarządzania jakością.

Jednocześnie Kierownictwo Solid Security Sp. z o. o. deklaruje:

Wydanie 5; Warszawa, 15 września 2020r.

Prezes Zarządu
Paweł Korzybski