Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

O czym pamiętać, montując monitoring wizyjny w firmie?

Opublikowano: czwartek, 17, marzec 2022 08:34
monitoring wizyjny

O czym pamiętać, montując monitoring wizyjny w firmie?

Zdecydowana większość pracodawców decyduje się na montaż monitoringu wizyjnego w firmie. Pozwala on w nowoczesny sposób pilnować terenu zakładu pracy, a kamery mogą znajdować się zarówno wewnątrz budynku przedsiębiorstwa, jak i na zewnątrz. Zastosowanie monitoringu i obrazu przez niego zarejestrowanego może zostać wykorzystane jako dowód w sprawach, które związane są z wykroczeniami na terenie firmy, wypadkami, kradzieżami, czy też niszczeniem mienia i łamaniem wewnętrznego regulaminu. Montaż kamer jest uzasadniony, gdy jest to niezbędne do zagwarantowania bezpieczeństwa osób zatrudnionych, ochrony mienia, zachowania tajemnicy informacji, a także kontroli procesów produkcyjnych. Należy jednak pamiętać, że monitoring wizyjny może być wykorzystywany tylko do konkretnych celów. O czym więc trzeba pamiętać montując kamery monitoringu w firmie?

Do czego służy monitoring w firmie?

Podstawową kwestią jest to, że monitoring wizyjny może zostać zainstalowany przez pracodawcę w określonych celach. Szczegółowo zostało to zapisane w Kodeksie Pracy, w art. 222 § 1. Traktuje on o możliwości instalacji kamer monitoringu w celu:

  • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników,
  • ochrony mienia firmy,
  • kontroli produkcji,
  • zachowania tajemnicy informacji, które rozpowszechnione mogłyby doprowadzić do strat po stronie pracodawcy.

Pracodawca nie może wykorzystywać kamer w celu monitorowania swoich pracowników. Istotne jest to, że nie może on kontrolować zachowania podwładnych, weryfikować ich efektywności w pracy, czy też sprawdzać czasu pracy. Niestety, przedsiębiorcy nie zawsze stosują się do warunków, które ich obowiązują. Często bowiem zdarza się, że pracodawca sprawdza osoby zatrudnione i rozlicza z wykonywanych zadań, które zostały im zlecone. Ponadto kamery nie mogą znajdować się w pomieszczeniach sanitarnych, na stołówce, w szatni i palarni, a także w pokojach, które udostępniane są związkom zawodowym.

Monitoring wizyjny w firmie a przepisy RODO

Kamery w pracy mogą być wykorzystywane przez pracodawcę, tylko i wyłącznie w określonych warunkach. Co istotne, kamery mogą nagrywać obraz jedynie bez dźwięku. Ponadto pracownicy muszą wyrazić zgodę na rejestrowanie ich wizerunku. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy ściśle reguluje RODO, zgodnie z którym kamery w pracy muszą mieć określony cel, wyraźny i konkretnie uzasadniony przepisami prawa. Na gruncie przepisu art. 222 § 1 K.P. ustawodawca dopuszcza wprowadzenie monitoringu wyłącznie do następujących celów: bezpieczeństwo pracowników, ochrona mienia, kontrola produkcji oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Warto także wiedzieć, że pracownicy muszą zostać poinformowani o fakcie montażu monitoringu na dwa tygodnie przed wystąpieniem takiej sytuacji. Przedsiębiorca może przekazać stosowną informację za pośrednictwem wiadomości e-mail, spotkania, czy też wywieszki na tablicy. Jego obowiązkiem jest także dostarczenie w formie pisemnej informacje o celach, zakresie i sposobie rejestrowania obrazu na zakładzie pracy.

Monitoring wizyjny w miejscu pracy - jak go ująć w regulaminie pracy?

Co powinno znaleźć się w regulaminie pracy, aby móc wprowadzić monitoring w firmie? Niezmiennie jest to cel monitoringu, który regulowany jest przez Kodeks Pracy. Ponadto pracodawca nie może podać swoich wymyślonych celów, które nie będą regulowane w aktach prawnych. W regulaminie pracy musi się znaleźć zakres monitoringu oraz sposób jego zastosowania, czyli obszar monitorowany przez kamery. Nie dostosowanie się do regulacji prawnych może skutkować wysokimi karami, które poniesie pracodawca.

Zobacz także:
Monitoring wizyjny w małej firmie - co musisz wiedzieć przed zakupem?

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.