Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Co to jest audyt bezpieczeństwa?

Opublikowano: wtorek, 14, czerwiec 2022 13:34
audyt bezpieczeństwa

Co to jest audyt bezpieczeństwa?

Każdy właściciel obiektu powinien zadbać o jego odpowiednie zabezpieczenie. W tym celu należy przeprowadzić audyt bezpieczeństwa, który pozwoli kompleksowo przeanalizować zagrożenia i przygotować stosowny raport z wyszczególnionymi uchybieniami i niedociągnięciami. Dzięki dobrze przeprowadzonemu audytowi bezpieczeństwa można w skuteczny sposób zniwelować ryzyko wystąpienia kryzysowych sytuacji. Na czym polega audyt bezpieczeństwa? Jakie mogą być zagrożenia dla budynku i jego infrastruktury?

Co to jest audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to aktywny proces, którego celem jest sprawdzenie istniejących w firmie zabezpieczeń, analizy ich funkcjonalności i przestrzegania wdrożonych procedur. Każdy obiekt, nawet chroniony nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi i zaawansowanymi procedurami warto poddać ocenie doświadczonym specjalistom z zewnątrz. Audyt bezpieczeństwa przeprowadzają zawsze przeszkoleni pracownicy, którzy posiadają wymagane kwalifikacje. Ich zadaniem jest ocena poziomu zabezpieczeń z uwzględnieniem rodzaju budynku i specyfiki jego działalności. W raportach i wnioskach przedstawiane są istotne informacje o wszystkich słabych i mocnych stronach ochrony elektronicznej i fizycznej oraz procedur, a także o wszelkich możliwych zagrożeniach. Inspektorzy przygotowują także specjalne zalecenia opisane w szczegółowy sposób oraz rozwiązania, dzięki którym stan bezpieczeństwa znacznie wzrośnie. Dotyczy to nie tylko samych obiektów, ale także poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Rodzaje zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych

Audyt bezpieczeństwa pozwala wykazać zagrożenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. W przypadku tych drugich inspektorzy szczegółowo przyglądają się budynkowi, jego lokalizacji, wszystkim drogom dojazdowym, otoczeniu i innym ciągom komunikacyjnym. W trakcie prowadzenia audytu bezpieczeństwa ocenie poddawany jest nadzór i zabezpieczenia fizyczne oraz elektroniczne wokół obiektu. Zadaniem specjalistów jest sprawdzenia, czy i jak skutecznie działają systemy zabezpieczeń, na przykład kontrola dostępu, monitoring wizyjny i czujniki ruchu. W przypadku zagrożeń wewnętrznych inspektorzy przeprowadzają audyt techniczny, skupiając się głównie na zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, systemach teleinformatycznych, a także analizują wszystkie kwestie związane z możliwością dostania się do budynku. Bardzo istotne są procedury wejścia i wyjścia, uprawnienia dostępu, a także przechowywanie kart i kluczy. Dodatkowo ocenie poddawana jest możliwość swobodnego przemieszczania się po obiekcie i wokół niego.

Specjaliści wśród swoich obowiązków uwzględniają także sprawdzenie procedur alarmowych i ewakuacyjnych, co ma ogromne znaczenie w aspekcie bezpieczeństwa osób znajdujących się wewnątrz budynku. Weryfikowana przy tym jest możliwość przeprowadzenia sabotażu oraz sposób radzenia sobie w takich sytuacjach zatrudnionych pracowników ochrony. Podczas audytu bezpieczeństwa nie można pomijać bardzo ważnego aspektu w obecnych czasach, czyli działu IT. Audyt bezpieczeństwa IT to między innymi sposób przechowywania danych o szczególnym znaczeniu i wartościowych przedmiotów.

Jakie są zalety audytu bezpieczeństwa?

Po wykonaniu audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ogólnych zabezpieczeń mienia i terenu wokół budynku, jego właściciel otrzymuje szczegółowy raport na temat podatności obiektu oraz infrastruktury wewnętrznej i systemów informatycznych na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne. Znajduje się w nim wiele informacji na temat newralgicznych miejsc i punktów, które wymagają niezwłocznej poprawy. Ponadto opisane szczegółowo jest ryzyko, jakie niosą ze sobą te uchybienia. Audyty dotyczące bezpieczeństwa przebiegają szybko i sprawnie, dzięki czemu nie są zakłócane procesy działania firmy i mogą dotyczyć wielu wybranych obszarów.

Przeczytaj także:
Czym jest system kontroli dostępu?

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.