Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Wtargnięcie na posesję - co grozi za wejście na teren prywatny?

Opublikowano: wtorek, 06, grudzień 2022 10:13
wtargnięcie na posesję

Wtargnięcie na posesję - co grozi za wejście na teren prywatny?

Budujesz dom, aby zapewnić schronienie dla siebie i swoich bliskich. Chcesz się czuć w nim bezpiecznie, także przebywając na podwórku, na terenie swojej posesji. Jednak przestępcy nie znają granic albo też mówiąc wprost, nic sobie z nich nie robią i często wkraczają na teren prywatny, celem dokonania kradzieży. Choć zdarza się, że i zupełnie przypadkiem ktoś może trafić do Twojego ogrodu. Kiedy wtargnięcie na posesję jest przestępstwem? Co za nie grozi? Jak się przed nim chronić? Podpowiadamy.

Posesja i wejście na teren prywatny

Chociaż nie ma konkretnej definicji w przepisach prawa, odnoszących się do terenu prywatnego, to z całą pewnością możemy określić go jako przestrzeń, której jesteśmy właścicielami, a własność tę możemy udowodnić odpowiednimi dokumentami (akt notarialny, księga wieczysta, umowa najmu lub dzierżawy). W celu ochrony tej przestrzeni zwykle stawiamy ogrodzenie, montujemy solidną bramę i furtkę z dobrym zamkiem. Robimy wszystko, aby żadna niepowołana osoba nie mogła dostać się na ten teren bez naszego pozwolenia, ale mimo to, zdarza się, że ktoś próbuje na niego wkroczyć.

Najczęściej, celowe próby dostania się na cudzy teren (nasz teren) podejmowane są przez przestępców, którzy chcą dokonać włamania, kradzieży, rozboju, aktów wandalizmu itp. Czasem bywają jednak sytuację, kiedy ktoś podejmuje próbę włamania się na nasz teren nieświadomie, na przykład, gdy wraca do swojego domu w stanie nietrzeźwości i uznaje naszą posesję, są swoją. W jakich sytuacjach to wtargnięcie uznawane jest za czyn karalny?

Bezprawne wtargnięcie na posesję a naruszenie miru domowego

O bezprawnym wtargnięciu na teren naszej posesji możemy mówić zawsze, kiedy następuje ono poprzez przekroczenie ogrodzenia posesji i wejściu na jej obszar bez zgody właściciela. Mówi o tym wprost artykuł 193 Kodeksu Karnego, zatytułowany "Naruszenie miru domowego".

Naruszenie miru domowego

Kto wdziera się do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu, albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Kluczowe jest tutaj stwierdzenie, że teren musi być ogrodzony. W innym przypadku nie możesz odnieść się do tego artykułu, nawet jeśli postawisz w granicy tabliczkę z napisem "teren prywatny". Nie znaczy to jednak, że za ewentualnie wyrządzone szkody sprawca nie może ponieść konsekwencji — przeciwnie, jednak wówczas zdarzenie to należy odnieść do konkretnych przepisów prawa.

Wejście na prywatny teren

Odnosząc się jednak do tego, czym jest teren prywatny, musimy także wspomnieć o lesie lub sadzie. Podobnie jak w przypadku nieogrodzonej działki, nie można mówić o bezprawnym wtargnięciu na posesję osób trzecich, ale można odnieść się do innych liter prawa, zwłaszcza jeśli następuje niszczenie drzew i sadzonek przez osoby, które weszły na nasz teren i dopuściły się takiego czynu. Mówi o tym wprost artykuł 156 Kodeksu Wykroczeń.

W odniesieniu do powyższych zapisów warto wspomnieć, że chociaż nie można mówić o wtargnięciu na teren posesji, która nie jest ogrodzona, to jako właściciel możesz nakazać opuszczenie niepowołanej osobie jej teren, a jeśli tego nie zrobi i wbrew żądaniu na nim pozostanie, podlega ona artykułowi 157 Kodeksu Wykroczeń.

Co grozi sprawcy za wtargnięcie na teren prywatny bez zgody właściciela

Wtargnięcie na cudzy obiekt, określone w artykule 193 KK, to przestępstwo naruszenia miru domowego. Zakłócenie miru domowego podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do 1 roku. Jednak co grozi za wtargnięcie na teren prywatny nieogrodzony, o którym wspomnieliśmy? Otóż osobie, która dokonała zniszczeń sadzonej czy traw na terenie prywatnym grozi kara grzywny lub nagana (art. 156 KW), podobnie jak tej, która nie opuściła teren lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli wbrew żądaniu właściciela (art. 157 KW).

Kara za naruszenie miru domowego i wejście na posesję bez zgody właściciela

Prawo pozostaje prawem. Wiesz już, jak wyglądają stosowne przepisy w odniesieniu do zakłócania miru domowego i kiedy wtargnięcie na nieogrodzony teren jest wykroczeniem, a także co za nie grozi. Jednak zamiast szukasz odniesień do liter prawa i dochodzić roszczeń w postępowaniu sądowym po zdarzeniu, lepiej jest zapobiegać tym zdarzeniom i nie pozwolić wedrzeć się intruzom na Twoją posesję. Jak to zrobić?

Jak chronić swoją posesję przed wtargnięciem

Ogrodzenie jest pierwszym krokiem do skutecznej ochrony prywatnej posesji, ale nie jedynym. Wraz z nim możesz zamontować systemy kontroli dostępu, czyli elektroniczne zamki otwierane za pomocą kodów lub kart, a jeszcze lepszą metodą jest instalacja monitoringu wizyjnego, którym możesz objąć cały prywatny teren i dzięki niemu wcześnie wykryć potencjalne zagrożenie, czy też zidentyfikować sprawcę szkody i kradzieży. Jeszcze lepiej, gdy połączysz go z usługą interwencji, realizowaną przez wyspecjalizowaną jednostkę, upoważnioną do użycia siły. Jeśli chcesz czuć się bezpiecznie we własnym domu i na przyległym mu terenie, skorzystaj z naszych usług. Zamów monitoring z interwencją i inne zabezpieczenia. Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci najlepsze rozwiązania dla ochrony Twojej posesji.

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.