Biuro Obsługi Klienta
22 668 60 06
Twoje Biura Regionalne

solidclub
login24 login24 facebook

Czym jest SUFO i jaką pełni funkcję?

Opublikowano: wtorek, 12, lipiec 2022 13:54
Pracownik ochrony fizycznej

Czym jest SUFO i jaką pełni funkcję?

Ochrona osób i mienia jest definicją powszechnie znaną. Wielu klientów firm ochroniarskich potrzebuje jednak profesjonalnej i kompetentnej agencji ochrony. Dla osób, które mają zdecydowanie wyższe wymagania polecane są specjalne formacje, które mają na celu wewnętrzną ochronę mienia. Jedną z nich jest SUFO. Czym dokładnie jest ta specjalna jednostka w agencji ochrony? Do jakich zadań jest przydzielana? Jaka ustawa reguluje prawa i obowiązki pracowników SUFO? Kto może stworzyć specjalną formację i jakie warunki należy spełnić?

Czym jest SUFO?

SUFO to specjalistyczna uzbrojona formacja ochronna, która należy do wewnętrznych służb agencji ochrony. Powstała ona na mocy ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 roku, a także w prywatnych przedsiębiorstwach, które uzyskały koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu usług ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń palną wydanego na okaziciela. Tego typu dokument wydawany jest na podstawie innych przepisów prawnych. Za funkcjonowanie SUFO odpowiedzialny jest Komendant Głównych Policji. Dane, które przedstawia Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w Polsce potwierdza, że istnieje prawie 900 jednostek specjalnych ochrony. Pracownicy tej formacji pełnią funkcje ochronne osób i mienia, ale muszą współpracować oni z policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażą miejską. Co istotne, do tych jednostek zatrudnia się kwalifikowanych pracowników ochrony, którzy mają pozwolenie na broń i używanie środków przymusu bezpośredniego.

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne - jakie pełnią funkcje?

Według wspomnianej powyżej ustawy, wewnętrzne służby ochrony mogą pełnić określone funkcje. Należą do nich:

  • ochrona mienia na terenie chronionego obszaru i obiektu,
  • konwojowanie mienia,
  • ochrona ważnych urządzeń, które zlokalizowane są poza granicami chronionego terenu i obiektu,
  • realizacja zadań zawartych w planie ochrony danej instytucji.

Zadania dla pracowników SUFO, w odróżnieniu od zwykłych jednostek pracowników ochrony fizycznej, mogą być realizowane wyłącznie przez wykwalifikowanych ochroniarzy. Wystarczy sprawdzić wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, aby uzyskać stosowne informacje o danej osobie.

Jakie uprawnienia mają pracownicy SUFO?

Działania, jakie podejmuje SUFO, a także to jak funkcjonuje, różni się od tradycyjnych firm ochroniarskich. Do obowiązków specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej należy głównie ochrona obiektów i konwojowanie, czyli specjalne sposoby ochrony osób i mienia. W praktyce przyjęło się, że przez SUFO muszą być obsługiwane podmioty podlegające obowiązkowej ochronie. Właściciel lub przedstawiciel obiektu powinien wiedzieć, jaki obowiązkowy lub nieobowiązkowy charakter ochrony obiektu istnieje. Dokładne informacje na ten temat muszą znajdować się w planie ochrony budynku. Zadania, jakie należą do ochrony mogą wypełniać tylko i wyłącznie osoby znajdujące się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony osób i mienia. Najczęściej specjalne zadania delegowane są do uzbrojonych pracowników ochrony. Zmotoryzowany patrol ochronny, który obsługuje obiekt, powinien składać się z przynajmniej dwóch kwalifikowanych pracowników oraz uzbrojonych pracowników ochrony. Główne prawa, jakie posiada SUFO to:

  • legitymowanie osób wchodzących na chroniony teren,
  • ujmowanie osób na terenie chronionego obiektu,
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, także stosowanie siły fizycznej,
  • posiadanie oraz używanie w razie potrzeby broni palnej,
  • mają obowiązek współpracy z innymi jednostkami takimi jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Obrona Cywilna,
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, takich jak: pałka, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący, paralizator itp.

Specjalistyczna jednostka ochrony jest więc dedykowana do zadań specjalnych i wyższym ryzyku.

Przeczytaj także:
Z czego składa się system antynapadowy?

close

Szanowni Państwo,

prosimy o wypełnienie formularza. Nasi pracownicy wkrótce skontaktują się z Państwem w celu realizacji zgłoszenia.